economie

14 jan 2010, 21:09

Groningen Seaports: sterke daling overslag met 14%

De economische crisis liet ook de Groninger zeehavens niet onberoerd. De overslag in de havens daalde en diverse bedrijven kwamen in moeilijkheden. Toch bedraagt de winstverwachting 6 miljoen euro. Dit is mede te danken aan het grote aantal gerealiseerde gronduitgiften van ruim 25 ha. In tegenstelling tot de - in recessietijd - gunstige cijfers voor grondverkoop, daalde de overslag met 14% tot 6,89 miljoen ton. Dat maakte directeur Harm Post van Groningen Seaports gistermiddag bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groningen Seaports.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf 2012 trekt de logistiek sterk aan door de overslag van olie, steenkool en biomassa voor de energiecentrales die vanaf die tijd in de Eemshaven in bedrijf komen. Ook de mogelijke komst van LNG zal voor meer logistieke activiteit in de Eemshaven zorgen.

Grote investeringen


Het verdiende geld wordt onverminderd geïnvesteerd in 2010 in de aanleg van de havenstructuur zoals de verlenging van de Beatrixhaven, de aanleg van 1500 meter extra kadecapaciteit in de Eemshaven, de herstructurering van industrie- en bedrijventerreinen op Oosterhorn en de ontwikkeling van de brainwierde Weiwerd (herstel oude wierdestructuur in combinatie met faciliteiten voor jonge startende ondernemers. De investeringen die hiermee gemoeid zijn bedragen ruim 75 miljoen euro.

Milieu
Duurzaamheid loopt als een rode draad door het beleid van Groningen Seaports. Vanaf 2010 zal de organisatie daarom 100 procent duurzaam inkopen volgens de richtlijnen van SenterNovem. Voor de periode 2011 - 2015 zet Groningen Seaports zich in voor een versnelde vergroening van haar havens en bedrijventerreinen.