economie

11 nov 2002, 00:12

Groningen: meer steun scheepsbouw

De provincies Groningen en Friesland zijn ontevreden met de steun die de onlangs afgetreden minister Heinsbroek van economische zaken aan de scheepsbouw beschikbaar heeft gesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kort voor zijn aftreden stelde deze 60 miljoen euro beschikbaar voor het jaar 2003. Maar volgens de beide noordelijke provincies is de steun al met onmiddellijke ingang nodig. Bovendien is het door economische zaken beschikbaar gestelde bedrag veel te weinig, zo vinden ze.
Dat is de boodschap die een delegatie bestaande uit de twee verantwoordelijke gedeputeerden van provincie Groningen en Friesland dinsdag naar voren bracht in een gesprek met leden van de Tweede Kamer. In de delegatie zijn ook vertegenwoordigers van directieleden van scheepswerf Volharding Shipyards en Central Industrial Group en van de vakbonden FNV en CNV.
Volgens de noordelijke delegatie is er per direct een bedrag nodig van nog meer dan de geboden 60 miljoen Euro. ‘Als er op korte termijn geen directe staatssteun wordt verleend, vallen er ontslagen te verwachten in de scheepsbouwsector’, aldus een woordvoerder van de provincie Groningen. Volgens de noordelijke delegatie is steun aan de scheepsbouw geheel in lijn met het Europese beleid dat de steun door de vingers wil zien omdat elders in de wereld, zoals in Korea, financiële ondersteuning van scheepsnieuwbouw van kracht is gebleven. Dit vormde voor de Europese Commissie aanleiding toch subsidies toe te staan tot maximaal 6% van de nieuwbouwwaarde. Landen als Duitsland, Italië en Spanje hebben meteen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.