economie

17 okt 2016, 10:10

Groningen krijgt nieuw kennisinstituut voor energietransitie: ESTRAC

Groningen krijgt nieuw kennisinstituut voor energietransitie: ESTRAC

De Energy Academy Europe heeft op vrijdag 14 oktober samen met TNO en ECN het startschot gegeven voor het Energy Systems Transition Centre (ESTRAC) in Groningen. In dit nieuwe kennisinstituut, dat gehuisvest wordt in de nieuwbouw van de Energy Academy op de Zernike Campus, zullen energievraagstukken, -onderzoek en -toepassingen vanuit alle invalshoeken worden samengebracht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het nieuwe gebouw van de Energy Academy Europe zal als de spil van ESTRAC gaan functioneren. Het nieuwe instituut is opgezet als een interdisciplinair en open innovatiecentrum waar uiteenlopende partijen, instituten en bedrijven kunnen aansluiten. Die-partners opereren vanuit diverse locaties in binnen- en buitenland.

ESTRAC moet zo antwoord gaan geven op één van de grootste vraagstukken van vandaag de dag: hoe schakelt  Nederland zo snel mogelijk over naar een duurzaam energiesysteem?  Die transitie heeft vele invalshoeken en benaderingen: maatschappelijk, economisch, psychologisch, technologisch, politiek. Door als leidende instituten samen op te trekken, en daarmee de verbindende schakel te zijn en een platform te bieden voor alle marktpartijen, kan de energietransitie een vlucht vooruit maken, zo stellen de initiatiefnemers.

Bij de start van ESTRAC zijn ook de energiebedrijven Gasunie, GasTerra, EBN en NAM betrokken als associate partners. Bedrijven uit de hele energiesector worden nadrukkelijk uitgenodigd om ook deel te nemen. Gesprekken over deelname zijn gaande met de elektriciteitssector, ICT-, chemie- en netwerkbedrijven. Ook met maatschappelijke organisaties en lokale energiecoöperaties wordt gepraat over betrokkenheid.

De eerste miljoenen van het startkapitaal van vijf miljoen euro zijn inmiddels toegekend aan projecten die nu worden opgestart. Een daarvan, een onderzoek over de Noordzee als energiebron (‘Strategies towards an efficient future North Sea Energy Infrastructure’) is al in volle gang. Bij dit project zijn bedrijven als ENGIE, Tennet en Royal Haskoning/DHV betrokken maar ook instituten als NWEA en NOGEPA. TNO, ECN en EAE voeren het project uit.

De brede, lange termijn samenwerkingsformule en de integratie van toegepast en fundamenteel onderzoek op het gebied van energietransitie is uniek in Nederland en is ook in Europees verband nog nauwelijks tot stand gekomen. Het centrum wil met deze formule kennis (sneller) vertalen in innovatie en economische activiteiten. Dat kan nu, in een omgeving waar onderzoekers worden omringd door bedrijven en organisaties die belang hebben bij de resultaten van het onderzoek en die concrete stappen kunnen maken met de uitkomsten ervan.