economie

12 feb 2014, 21:09

Groningen kan met “Smart Factories” productiviteit maakindustrie enorm verbeteren - foutloze fabrieken

Grote bedrijven als Philps en Fokker en instellingen als ASTRON & IBM ,zijn betrokken bij een opmerkelijk initiatief om in Groningen en de rest van het Noorden de maakindustrie enorme impulsen te geven. Dat kan door te komen tot ‘intelligente fabrieken’, waar dankzij sensoren nog amper fouten kunnen worden gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een omvangrijk netwerk van bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland, heeft het initiatief genomen om de komende jaren nieuwe technieken te ontwikkelen waarmee de productiviteit van de maakindustrie fors kan worden verbeterd. De groep, die zichzelf “Region of Smart Factories” (RoSF) noemt, bestaat uit grote multinationals als Fokker en Philips en vele regionale MKB-ondernemingen, kennisinstellingen waaronder SRON en ASTRON & IBM Center for Exascale Technology, de Universiteit van Groningen en de drie noordelijke HBO ’s. Ook een aantal partijen uit Oost-Nederland is tot de groep toegetreden waaronder TenCate en Universiteit Twente.

 

Het programma is opgezet door de NOM, in samenwerking met Sensor Universe. De partners in spé tekenden gisteravond bij Philips in Drachten een intentieverklaring onder toeziend oog van de noordelijke gedeputeerden de heer Konst (Friesland) en mevrouw Van Mastrigt (Groningen) en de heer Lundqvist, het boegbeeld van het landelijke Topteam High Tech Systems en Materialen (HTSM).

 

Zelflerende en foutloze -fabrieken

 

Om de maakindustrie, als één van de belangrijkste werkgevers van de noordelijke regio, in volle sterkte overeind te houden, zal de productiviteit van bedrijven spectaculair, tot wel een verdubbeling in de komende decennia, moeten groeien. De mogelijkheden van bestaande technieken om deze productiviteitswinst te realiseren, zoals automatisering of ‘lean management’, raken snel uitgeput.

 

In Duitsland wordt zelfs gesproken van de noodzaak van een vierde industriële revolutie (na de stoommachine, de lopende band en robots op de werkvloer) waardoor fabrieken op grote schaal ‘intelligent’ worden gemaakt. Het is straks niet meer voldoende om heel erg geavanceerd te zijn. De fabriek van de toekomst gaat ook zelf nadenken, zichzelf corrigeren en continu verbeteren. Het devies wordt: zero defect en first time right en de uitdaging is om zelfs hele ingewikkelde of snelle processen daaraan te laten voldoen.

 

Goede uitganspositie Noord-Nederland

 

De ‘intelligente fabriek’ vraagt om allerlei hoogwaardige kennisgebieden, vaak ICT-gerelateerd, waar Noord-Nederland het nodige van in huis heeft en die nu in het nieuwe netwerk zijn samengebracht.

 

Geavanceerde sensorsystemen, zoals Sensor Universe die in haar achterban heeft georganiseerd, worden heel belangrijk om ingewikkelde industriële processen te doorgronden. Kennis van het beheer van grote datastromen (waarin juist ASTRON en de RUG sterk zijn) is nodig om processen ook daadwerkelijk zelflerend te maken. Ook van de kant van de industrie heeft het Noorden een aantal sterke troeven in handen. Binnenkort wordt bij Fokker in Hoogeveen het Smart Factory-project afgerond. In dit project hebben 3 regionale MKB-bedrijven (Langhout en Cazemier, S&T en Irmato) met geavanceerde technieken, waaronder veel sensoriek en datahandling, met veel succes een deel van de composietenlijn van Fokker geoptimaliseerd. Daarnaast werd Philips Drachten, ook partner in het nieuwe netwerk, onlangs in de New York Times genoemd als één van de modernste productiebedrijven ter wereld.

 

De partners gaan de komende jaren expertise over slimme fabrieken uitwisselen, en nieuwe kennis opbouwen met de universiteiten en kennisinstellingen. Ook worden pilotprojecten uitgevoerd. De groep zal zich in april, tijdens de Hannover Messe, de grootste industriebeurs ter wereld, voor het eerst aan de buitenwacht presenteren.

___________________________________