economie

10 jun 2011, 10:10

Groningen in teken Week van de Detailhandel

Groningen staat van 20 tot en met 24 juni in het teken van de Week van de Detailhandel. In deze week vinden diverse activiteiten plaats om het werken in de detailhandel onder werkzoekenden te promoten. De week wordt georganiseerd door het Servicepunt Detailhandel Groningen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op maandag 20 juni staat in Winkelcentrum Paddepoel een ondernemersbrunch gepland, die door economiewethouder Ton Schroor om 11.00 uur wordt geopend. In de Week van de Detailhandel worden diverse workshops en trainingen georganiseerd die zijn gericht op praktische zaken die zich afspelen binnen de branche: dossiervorming, winkeldiefstal, het behoud van kapitaal en reclameplanning.

Uniek in deze week is de kruiwagenactie. Deze actie is gericht op het reactiveren van werkzoekenden die moeilijk een baan vinden. Hiervoor hebben werkgevers in Winkelcentrum Paddepoel in totaal dertien stageplaatsen beschikbaar gesteld. Na een uitgebreide selectie gaan dertien werkzoekenden aan de slag gaan bij de verschillende ondernemers. Zij worden begeleid vanuit het Werkplein Groningen en het is de bedoeling dat werkgevers vervolgens deze kandidaten actief in hun netwerk opnemen.

De week wordt afgesloten met een bedrijfsbezoek voor werkzoekenden bij enkele grote bedrijven in de stad Groningen.