economie

27 mei 2014, 12:12

Groningen heeft ganzenakkoord

Het is natuurorganisaties en boeren in de provincie Groningen gelukt een akkoord te sluiten over ganzen. In het akkoord staan afspraken voor een periode van zes jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het akkoord krijgt de instemming van de boerenorganisaties LTO-Noord en BoerenNatuur en de natuurorganisaties Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Zij zijn het eens over de periode waarin verschillende ganzensoorten rust krijgen om te kunnen overwinteren en over de hoogte van de vergoedingen die boeren krijgen voor schade aan hun gewassen.