economie

20 nov 2017, 21:09

Groningen City Club: binnenstad nóg aantrekkelijker maken

Groningen City Club: binnenstad nóg aantrekkelijker maken

De Groninger binnenstad wordt momenteel stevig onder handen genomen. Zoals in de A-straat en Brugstraat of aan de Grote Markt oostzijde. Maar als het aan de Groningen City Club ligt, valt er nog veel méér te verbeteren. Dat staat in de Groninger Retail Agenda, een pakket maatregelen om Groningen ook de komende jaren aantrekkelijker te maken. Deze Retail Agenda werd maandagavond besproken tijdens de Algemene Ledevergadering van de GCC in de Pathé Bioscoop.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tientallen ondernemers en andere leden waren naar de bijeenkomst gekomen, die deze avond voor een groot deel in het teken stond van het geven van informatie over de Groninger Retail Agenda.

 

De aanwezige leden van de GCC kregen in een aparte filmzaal uitvoerige informatie over de stand van zaken rond de Groninger Retail Agenda. Die werd gegeven door Mischa de Gier, eigenaar van De Gier Retailadvisering, adviesbureau op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling, met een focus op retail in binnensteden en dorpscentra.

Mischa de Gier
Mischa de Gier

In de stad-Groninger Retail Agenda staan specifieke maatregelen en adviezen voor de vraag hoe Groningen nog verder kan worden versterkt. Die adviezen zijn verspreid over een veertiental thema’s, die er toe moeten leiden dat Groningen ‘naar een hoger plan’ kan worden getrokken.

 

Het gaat dan om aanbevelingen zoals het veel meer benutten van de aanwezige creativiteit, het creëren van rustplekken en bankjes, meer kinderactiviteiten en kinderopvang, het faciliteren van grotere winkels op A-locaties of het aanpakken van de laatste stukjes Groningen die nog steeds niet optimaal zijn.

 

Volgens Mischa de Gier zal de uitvoering van de Retail Agenda veel tijd vergen, maar in elk geval is de koers voor de komende jaren nu duidelijk.