economie

24 mei 2011, 21:09

Groningen bezuinigt op ‘zelforganisaties’ van niet-westerse migranten

Het college van B en W van Groningen gaat flink bezuinigen op uitgaven aan zelforganisaties van niet-westerse migranten. Het gaat om een bedrag van 100.000 euro. In een reactie laat Abdi Hussein, voorzitter Platform Zelforganisaties Groningen, weten dat een zeer spijtige zaak te vinden. Hij hoopt dat de gemeneteraad er een stokje voor steekt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gevolg zal volgens hem zijn dat de zelforganisaties vanaf 2012 geen serieuze bijdrage meer kunnen leveren aan het integratie-, emancipatie- en participatiebeleid, zoals verwoord in de gemeentelijke nota ‘Uitvoeringsnota zelforganisaties 2011-2014.

Hij schrijft onder meer:


Met verbijstering hebben we kennisgenomen van de plannen van het college van burgemeester en wethouder om binnen een jaar haar beleid als vastgelegd in de ‘Uitvoeringsnota zelforganisaties 2011-2014’ in te trekken. Zonder enige inhoudelijke onderbouwing, worden de gezamenlijke zelforganisaties van niet-westerse migranten onder de noemer van voorgenomen bezuinigingen met meer dan de helft gekort op hun budget vanaf 2012.’


‘’Na een langdurige en hevige discussie tussen het stadsbestuur en de zelforganisaties zijn door de gemeente per 1 januari 2010 de subsidies voor een eigen ruimte van de zelforganisaties ingetrokken met alle gevolgen van dien. Om te voorkomen dat de zelforganisaties geen middelen meer ter beschikking hebben om hun activiteiten te verrichten, werd het subsidiebedrag voor activiteiten verhoogd. Met de voor 2012 aangekondigde bezuiniging van 100.000 euro wordt dit beleid meer dan te niet gedaan.''


''Wij verwachten van de gemeenteraad dat zij, in tegenstelling tot het college, de zelforganisaties en hun maatschappelijke rol in de gemeente Groningen wel serieus neemt. Wij verwachten dat de gemeenteraad niet akkoord gaat met de bezuinigingsplannen ten aanzien van de zelforganisatie. De bezuinigingsplannen zijn terug te vinden in de ‘Voortgangsrapportage bezuinigingen 2010-2014’