economie

06 sep 2017, 10:10

Groningen Airport Eelde maakt werk van uitbreiding

Groningen Airport Eelde maakt werk van uitbreiding

Groningen Airport Eelde maakt nadrukkelijk werk van de uitbreidingsplannen van het vliegveld. Ze hebben een nieuw luchthavenbesluit aangevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zo’n besluit is nodig om de groeiplannen vorm te geven. Aandeelhouders willen meer dan veertig miljoen euro in het vliegveld steken om Eelde te ontwikkelen tot een toegangspoort voor Noord-Nederland.

Met een luchthavenbesluit maak je afspraken over het luchtverkeer en grenswaarden. Zonder zo’n besluit kun je niet een vliegveld exploiteren. Met de uitbreidingsplannen moeten een aantal van die afspraken worden aangepast. In de aanvraag voor het besluit staan de toekomstplannen uitvoerig benoemd. Ook wordt aangegeven hoe de effecten op de omgeving worden onderzocht.

De aanvraag voor het besluit ligt vanaf donderdag ter inzage bij het ministerie. Iedereen kan tot 5 oktober een zienswijze indienen. Op 21 september organiseert het vliegveld een informatieavond voor omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden.