economie

12 feb 2014, 10:10

Greenlincs: nieuw cluster voor Agrifood en de Biobased Economy Noord-Nederland

Noord-Nederland heeft alles in huis om een Europese voorbeeldregio te worden op het gebied van de ‘Biobased Economy’. Door ondernemers en (kennis-) instellingen met elkaar in contact te brengen kunnen tal van nieuwe initiatieven, producten en diensten ontstaan. Dat is de gedachte achter de nieuwe organisatie Greenlincs, die onlangs werd gepresenteerd. (VIDEO).

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De sterke AgriFood-sector in combinatie met volop innovatieve bedrijvigheid in de chemie biedt een scala aan mogelijkheden om met groene grondstoffen aan een duurzame toekomst voor zowel Noord-Nederland als de rest van de wereld te bouwen.

 

Greenlincs wil die kansen optimaal benutten en daarmee niet alleen werken aan een groene toekomst, maar ook zorgen voor nieuwe business in de noordelijke provincies. Hiervoor is een goede samenwerking tussen bedrijven in de agro-, food- en chemiesector en (inter)nationale kennisinstellingen van levensbelang.

 

Als spin in het web zorgt Greenlincs voor de juiste randvoorwaarden om gezamenlijk nieuwe groene producten te ontwikkelen en zo tot een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen te komen.

 

Als clusterorganisatie voor Agrifood en de Biobased Economy zal Greenlincs een initiërende, ontwikkelende en verbindende rol gaan spelen in een groot aantal projecten. Het cluster is daarmee hét gezicht van de noordelijke AgriFood-sector en Biobased Economy en fungeert als spil in het netwerk van bedrijven en kennisinstellingen.

 

Vrijdag 24 januari jongstleden vond de aftrap van de AgroAgenda plaats in Bakkeveen. De bijeenkomst was erop gericht om noordelijke partijen aan de AgroAgenda te verbinden en samenwerking en innovatie te stimuleren.

 

Ruim 100 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen, overheid en belangenorganisaties waren aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen over de kracht van een gezamenlijke AgroAgenda.

 

Meer:

 http://greenlincs.nl/over-greenlincs/aftrap-agroagenda-noord-nederland