economie

25 jul 2013, 09:09

Goed eerste halfjaar voor Gasunie

Gasunie heeft de eerste zes maanden van dit jaar een winst geboekt van 214 miljoen euro. Door de lange, koude winter werd er deze periode aanzienlijk meer gas getransporteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Gasunie werd er het eerste halfjaar van 2013 632 kWh gas door de Nederlandse leidingen getransporteerd. Dat is 13 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Een belangrijk deel van dat gas werd afgenomen door andere Europese landen. De gasvraag in het Verenigd Koninkrijk bereikte in het eerste halfjaar een recordhoogte vanwege het aanhoudende koude weer. Het Verenigd Koninkrijk is voor een belangrijk deel van haar gasverbruik afhankelijk van import.

Omdat de infrastructuur van Gasunie goed is aangesloten op internationale gasstromen, kan Gasunie een belangrijke bijdrage leveren aan een veilige en stabiele energievoorziening in Nederland en Noordwest-Europa, zegt CEO Paul van Gelder. “Het illustreert hoezeer ons land zich dankzij investeringen in de gasrotonde manifesteert als sterk internationaal logistiek gascentrum.”

Op basis van de huidige inzichten verwacht Gasunie voor geheel 2013 opbrengsten van circa 1,5 miljard euro en een resultaat na belasting uit reguliere operationele activiteiten in lijn met het resultaat over 2012.