economie

20 apr 2011, 09:09

Gesteggel om windmolens in oost-Groningen langs N33 tussen provincie en gemeenten

De gemeenten Menterwolde en Veendam zijn ongelukkig met plannen voor de aanleg van een windturbinepark langs de N33. Volgens beide gemeenten is er bij de bevolking geen draagvlak voor de bouw van de windmolens. Ze hebben daarover hun beklag gedaan bij de provincie Groningen. Maar volgens de provincie is de aanleg van de molens langs deze wegen geen kwestie bevoegdheid van de gemeenten maar van het Rijk, en is daarop neen ‘Rijkscoördinatieregeling’ van toepassing.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde geven GS een reactie op een brief van deze gemeente over het windpark langs de N33.

In deze brief informeert de gemeente GS over een motie van de raad waarin wordt gesteld dat de toepassing van de Rijkscoördinatieregeling op het windpark langs de N33 wordt gezien als een schending van de autonomie van de gemeente.

GS stellen in de brief dat de Rijkscoördinatieregeling onder meer inhoudt dat de bevoegdheid om de realisatie van het windpark langs de N33 planologisch mogelijk te maken bij het rijk ligt. Dit is onlangs ook tijdens een bestuurlijk overleg met de betrokken gemeenten Menterwolde en Veendam gecommuniceerd.

In een brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam reageren GS op een brief van deze gemeente over de realisatie van een windturbinepark langs de N33. In de brief van de gemeente wordt geconcludeerd dat er geen draagvlak is in de regio voor de realisatie van een dergelijk windturbinepark. GS wijzen in hun reactie op de afspraken die onlangs zijn gemaakt in een bestuurlijk overleg over de toepassing van de Rijkscoördinatieregeling.