economie

15 jun 2014, 07:07

Gemeente waarschuwt voor overlast na staking Stadsbeheer Groningen

De gemeente Groningen waarschuwt voor de gevolgen van een staking bij Stadsbeheer in Groningen. Zo worden prullenbakken niet geleegd en straten niet geveegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een aantal medewerkers van Stadsbeheer Groningen legt drie dagen het werk neer. Dat kan mogelijk overlast in de stad opleveren. De staking op maandag 16 en dinsdag 17 juni vormt de opmaat naar een landelijke actiedag van gemeenteambtenaren op woensdag 18 juni voor een nieuwe cao.

 

 

Overleg met de vakbonden op donderdag 12 juni heeft geen duidelijkheid gebracht over de omvang van de staking. De gevolgen van de staking zijn daardoor nog niet precies bekend.

 

 

Stadsbeheer, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, werkt tot en met zondag 15 juni volgens de normale dienstroosters. Op maandagochtend, als de stakers zich inschrijven, kan een inschatting worden gemaakt van het werk dat drie dagen blijft liggen. Duidelijk is al wel dat alle wijkposten dicht zijn. Dat betekent dat de prullenbakken op straat niet worden geleegd en de straten niet worden geveegd.

 

 

Op groningen.nl/afval staat steeds het laatste nieuws over de gevolgen van de staking van Stadsbeheer. Daar is vanaf maandag 16 juni ook informatie te vinden over de gevolgen van de staking voor de inzameling van huisvuil.