economie

12 feb 2010, 09:09

Gemeente moet fors bezuinigen op re-integratie

De gemeente Groningen moet in 2011 ongeveer drie miljoen euro bezuinigen op de re-integratie. Dat is noodzakelijk omdat het kabinet alle gemeenten wil korten op de re-integratiebudgetten. Bovendien moet Groningen 8,5 miljoen euro aan het Rijk terugbetalen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bedrag dat Groningen moet terugbetalen, is lager dan verwacht. Medio september leek het nog om veertien miljoen euro te gaan.

Ondanks de bezuinigingen wil het stadsbestuur zoveel mogelijk de reguliere activiteiten voor re-integratie voortzetten. Daarnaast willen burgemeester en wethouders een deel van de geplande maatregelen door laten gaan: extra plekken voor werken en leren (BBL-plekken) en traineebanen om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan, extra geld voor de ondersteuning van ondernemers, voor volwasseneneducatie en voor de begeleiding van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.