economie

02 mei 2016, 10:10

Gemeente Groningen boekte in 2015 ‘winst’ van 23,8 miljoen en kan daarmee tegenvaller met bijstand opvangen

Gemeente Groningen boekte in 2015 ‘winst’ van 23,8 miljoen en kan daarmee tegenvaller met bijstand opvangen

De gemeente Groningen heeft het afgelopen boekjaar 2015 met een positief resultaat van bijna 24 miljoen eurto af kunnen sluiten. Deze meevaller willen B en W inzetten om tegenvallende inkomsten voor bijstandsuitkeringen mee te compenseren, zo maakte wethouder van financiën Ton Schroor (D66),  bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen sluit het jaar 2015 af met een positief financieel resultaat van 23,8 miljoen euro. Dit biedt de mogelijkheid om de (voorlopig) lagere toekenning van 15,7 miljoen euro door het Rijk voor de bijstandsuitkeringen (BUIG*) op te vangen.

Wethouder Financiën Ton Schroor: “Ik ben blij met het positieve rekeningresultaat van 23,8 miljoen. Dit maakt het mogelijk om het tekort van 15,7 miljoen euro op te lossen zonder dat dit gevolgen heeft voor de Begroting 2016 van de gemeente. In 2015 hebben we kans gezien om ons weerstandsvermogen te versterken tot een ratio van 0,95. Hiermee hebben we onze financiële situatie verder gestabiliseerd. Heel belangrijk, want ook de komende jaren zullen we de vinger aan pols moeten houden. Onder andere vanwege de veranderingen die er vanuit het Rijk nog op ons af zullen komen.’