economie

28 mei 2013, 10:10

Gemeente Eemsmond presenteert minister Asscher nieuw initiatief regionale arbeidsmarkt

Na een bezoek aan RWE woensdag 29 mei, gaat minister Asscher in gesprek met de gemeente Eemsmond en werktoeleiders over de arbeidsmarkt in Noordoost Groningen. Tijdens het gesprek wordt ook een nieuw initiatief gepresenteerd: de Integrale Werkgeversbenadering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De integrale werkgeversbenadering is een samenwerkingsverband tussen arbeidsmarkt-organisaties van de DEAL-gemeenten in de Eemsdelta. Uitgangspunt is het realiseren van een vraaggerichte dienstverlening en het verbeteren van de 'match' tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Het kabinet heeft aangegeven voorstander te zijn van zo'n regionale samenwerking. De Eemsdelta-regio loopt met dit initiatief voorop, zeker als het gaat om gezamenlijke profilering en presentatie en de daadwerkelijke organisatie vanuit één locatie, namelijk Nijlicht.