economie

22 mei 2014, 08:08

Gedeputeerde optimistisch over alternatief voor windparklocatie N33

Gedeputeerde William Moorlag (PvdA) denkt dat het wel zal lukken om tijdig een alternatieve plek te vinden voor een windpark nabij de N33. Minister Kamp heeft de provincie Groningen tot 1 september de tijd gegeven een andere plek te vinden. De provincie denkt die plek te hebben gevonden in de Eekerpolder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Minister Kamp (EZ) bood de provincie Groningen de ruimte om een verdiepend onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een windpark in de Eekerpolder.

 

Om een goede afweging te maken in de keuze voor een locatie voor een windpark nabij de N33 heeft de provincie in maart bij het ministerie aangedrongen op dit onderzoek.

 

Uit de Milieu Effectrapportage (MER) bleek dat de variant in de Eekerpolder beter scoort op leefbaarheid en op het onderdeel landschap evenwaardig scoort.