economie

20 dec 2002, 00:12

FNV Noord boos op Groningse professor Oosterhaven

De FNV Noord is zeer verbolgen op de Groningse econoom prof. dr. J. Oosterhaven. Deze pleitte onlangs voor lagere lonen voor werknemers in het Noorden, om zo de werkloosheid te bestrijden. Maar volgens de FNV Noord is dat beslist niet de oplossing.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Harm Brouwer, bestuurder van de FNV regio Noord, is er sprake van ‘ wetenschappelijk populisme’ Er komen volgens Brouwer bij de vakbonden vanwege de publiciteit veel reacties van verontruste werknemers binnen.
Begin september demonstreerden ruim 2500 werknemers met een gesubsidieerde baan in Noord-Nederland tegen de kaalslag van hun banen. Zij begrijpen heel goed dat opvattingen van Oosterhaven op korte termijn verlies van duizenden arbeidsplaatsen kunnen betekenen. Vorige week is in het centraal akkoord deze bezuiniging deels teruggedraaid, maar de uitwerking in Noord-Nederland moet nog goed in de gaten worden gehouden.
Onlangs publiceerde het CBS het periodieke inkomensonderzoek. Hierbij kwam vast te staan dat het gemiddelde inkomen in het Noorden ruim onder het landelijk gemiddelde lag. In grote delen van de provincies Groningen en Friesland zelfs meer dan 15 %. Een recent rapport van VNONCW Noord vermeldde dat de lonen in het Noorden gemiddeld 7% onder het nationale gemiddelde liggen. Dit verschijnsel heeft niet te maken met de loonhoogte in CAO's, maar met de economische- en daarmee verbonden beroepsstructuur. Ook de nog altijd achterblijvende participatiegraad in het Noorden heeft een neerwaarts effect op het gemiddelde inkomen.
Stelling FNV Noord:
Om de achterstand in inkomen en werkgelegenheid in het Noorden weg te werken moet de sociale en regionaal- economische structuur verder worden versterkt. Het is de taak van de wetenschap daaraan een zinvolle bijdrage te leveren.