economie

17 mei 2014, 09:09

FNV: Gronings bedrijf aansprakelijk voor wanbetaling Eemshaven

Tweehonderd werknemers zijn volgens FNV Eemshaven onderbetaald en daarom spant FNV Eemshaven juridische procedures aan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

FNV Eemshaven heeft de steigerbouwbedrijven Gjaltema en Balliauw in twee aparte procedures voor de rechter gedaagd om hen aansprakelijk te stellen voor de onderbetaling van ongeveer tweehonderd werknemers in de Groningse Eemshaven tussen 2010 tot in 2012. De schade die deze werknemers geleden hebben is in totaal ongeveer 2,7 miljoen euro. Een derde steigerbouwer, Harsco infrastructures zal eveneens op korte termijn gedaagd worden.

 

Hermen Pol, bestuurder FNV Eemshaven: “Deze bedrijven zijn verplicht om zich te vergewissen of de door hen ingehuurde uitzendkrachten het goede loon ontvangen. De omvang van de overtredingen maakt duidelijk dat ze daar zelfs geen serieuze poging toe gedaan hebben. Sterker de bedrijven hanteren allen tarieven voor het inlenen van uitzendkrachten, waarmee ze de uitzendbureaus uitlokken tot het overtreden van de cao regels.”