economie

29 okt 2015, 13:01

FC Groningen weet verlies om te buigen dankzij gunstige transfers

FC Groningen weet verlies om te buigen dankzij gunstige transfers

FC Groningen heeft het afgelopen boekjaar een positief netto resultaat van € 1,4 miljoen weten te boeken. De club is daar zeer tevreden over, maar wel is het zo dat het positieve resultaat alleen kon worden bereikt dankzij gunstige transfers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zonder die transfers zou er verlies zijn geleden van meer dan een miljoen euro. Hans Nijland wil daarom werk blijven maken van structurele maatregelen, om tot een nog gezondere situatie voor de club te komen, zo meldt de club in een persbericht.

 

FC Groningen heeft de jaarcijfers over het seizoen 2014/2015 bekend gemaakt. De club boekte over genoemde jaargang een positief netto resultaat van € 1,4 miljoen. De eigen vermogenspositie van de bekerhouder verbeterde tot € 2,9 miljoen positief. FC Groningen heeft zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk de cijfers gepubliceerd in een financieel jaarverslag.

 

Het seizoen 2014/2015 is afgesloten met een positief netto resultaat van € 1,4 miljoen. Het negatieve bedrijfsresultaat van € 1,1 miljoen en de belastingen (€ 0,5 miljoen) zijn gedekt door het positieve resultaat uit transfers (per saldo € 3,0 miljoen). Het eigen vermogen per 30 juni 2015 is derhalve verbeterd tot € 2,9 miljoen positief.

 

Op een aantal onderdelen heeft FC Groningen het afgelopen jaar belangrijke stappen weten te zetten in het leggen van een nog gezondere basis onder de sportieve en financiële positie van de club. Het bedrijfsresultaat is voor het derde achtereenvolgende seizoen verbeterd. Het seizoen 2014/2015 werd afgesloten met een bedrijfsresultaat van € 1,1 miljoen negatief ten opzichte van respectievelijk € 1,3 miljoen en € 1,6 miljoen negatief in de seizoenen 2013/2014 en 2012/2013.

 

Daarnaast heeft er in het seizoen 2014/2015 een herfinanciering van de vermogenspositie plaatsgevonden, waarbij ‘dure’ leningen vervroegd zijn afgelost door leningen met gunstigere rentecondities. Ook heeft FC Groningen haar netto omzet met € 0,75 miljoen weten te verhogen, weliswaar mede ingegeven door de sportieve successen in het KNVB-bekertoernooi van het afgelopen seizoen.

 

Algemeen directeur Hans Nijland zegt tevreden te zijn over de gepresenteerde jaarcijfers over het seizoen 2014/2015, maar heft nog wel een waarschuwende vinger. “Hoewel er een verbetering van het bedrijfsresultaat zichtbaar is, blijft het een feit dat FC Groningen nog altijd afhankelijk is van transferresultaten om de negatieve bedrijfsresultaten te dekken. Hoewel het transferbeleid onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering van een betaald voetbal organisatie, willen wij verder gaan met het doorvoeren van structurele maatregelen om tot een nog gezondere situatie voor de club te komen.”

 

Nijland noemt daarbij enkele speerpunten van de club. “Wij werken al stevig aan de herstructurering van onze vermogenspositie en voeren gesprekken met partijen over het ‘normaliseren’ van onze huisvestingslasten. Daarnaast versterken we de professionalisering van de opleiding in combinatie met de vernieuwing van de huisvesting op Sportpark Corpus den Hoorn, waardoor we op de middellange en lange termijn een nog beter rendement weten te scoren met onze opleiding. Bovendien blijven wij streven naar het verhogen van de netto-omzet door het binden van grote commerciële partijen.”

 

Volgens Nijland zijn deze maatregelen nog altijd essentieel in het op de langere termijn leggen van een structurele gezonde basis onder het sportieve en financiële perspectief van FC Groningen. “Het is en blijft onze sportieve ambitie om jaarlijks te strijden om de plaatsen, die recht geven op deelname aan Europees voetbal. We ervaren dit seizoen hoe mooi en goed het spelen in de UEFA Europa League is en wat dit doet met het landelijke imago van onze club. Door de groei van het eigen vermogen en een voldoende liquiditeitspositie is de financiële basis onder FC Groningen ruim voldoende te noemen.”

 

FC Groningen was aan het einde van het seizoen 2014/2015 financieel ingedeeld in (de hoogste) categorie III van het KNVB-licentiesysteem, de categorie waarin de clubs met de meest gezonde financiële positie in het Nederlandse betaalde voetbal zijn ingedeeld.