economie

08 nov 2008, 09:09

Extra vergadering Provinciale Staten Groningen over Kredietcrisis

Woensdag 12 november a.s. vergadert de Statencommissie Bestuur en Financiën van de provincie Groningen in een extra vergadering over de kredietcrisis. Op de foto gedeputeerde Calon, die er samen met Den Haag voor heeft gekozen samen te werken met het Rijk. De provincie Noord-Holland en andere gemeenten hebben besloten dat niet te doen en zelf te trachten geld uit IJsland via juridische constructies terug te eisen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Provinciale Staten hebben 5 november jl. aangegeven in commissieverband nader over dit onderwerp te willen praten. De Staten hebben namelijk nog veel vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over dit onderwerp. De vergadering begint om 12.30 uur in de Statenzaal en duurt tot uiterlijk 15.00 uur.De provincie Groningen heeft, samen met de gemeente Den Haag, op woensdag 5 november met het Rijk afgesproken om gezamenlijk op te trekken om de uitstaande tegoeden bij de IJslandse banken terug te krijgen. De samenwerking houdt in dat het Rijk vanaf nu de belangen van de provincie Groningen en de gemeente Den Haag op een gelijkwaardige wijze behartigt als andere crediteuren.

Verder is overeenstemming bereikt over het gezamenlijk inschakelen van een incassobureau en het regelen van gezamenlijke juridische ondersteuning door de landsadvocaat. Het Rijk zal zich achteraf verantwoorden over haar inspanningen.
De provincie Groningen heeft 30 miljoen euro uitstaan in deposito's bij IJslandse banken. De deposito's zijn tot op heden niet terugbetaald. De provincie had aanvankelijk beslag laten leggen op de tegoeden van de Landsbanki in Nederland en diverse buitenlanden. Er ontstond echter een verschil in opstelling tussen het Rijk en de gedupeerde medeoverheden over het uitvoeren van deze beslaglegging.

Op maandag 3 november en woensdag 5 november heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het Rijk en de medeoverheden over dit verschil in opstelling. Afgelopen woensdag is overeenstemming bereikt tussen het Rijk, gemeente Den Haag en de provincie Groningen