economie

15 nov 2013, 09:09

Energy Valley betrokken bij lancering Internetplatform voor Europese LNG-binnenvaartprojecten

Om alle LNG-initiatieven op het gebied van de Europese binnenvaart in kaart te brengen heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart samen met haar partners  Stichting Energy Valley/Taskforce LNG Noord-Nederland , Nationaal LNG Platform, LNG Initiative Nordwest, MariTIM en Pro Danube Management Gmbh (LNG Masterplan Rhine-Main-Danube) onlangs het internetplatform  http://www.inland-navigation.org/observatory/innovation-technologies/lng/ gelanceerd.

Hierop zijn alle Europese binnenvaartprojecten op het gebied van LNG te vinden. Zowel de projecten die zijn afgerond,  die nu lopen en die in de toekomst worden gerealiseerd. Vanuit de partners en hun stakeholders bestond de behoefte aan een overzicht van alle projecten dat openbaar toegankelijk is.


Afstemming


Het invoeren van LNG als transportbrandstof in de scheepvaart vergt een enorme afstemming. Zowel op het gebied van (grensoverschrijdend) overheidsbeleid, veiligheid, infrastructuur – het aanleggen van LNG-bunkerstations – als op het gebied van de scheeps(om)bouw. Tegelijkertijd betekenen deze vraagstukken ook een enorme impuls voor de werkgelegenheid, zowel in de scheepsbouw als in de energiebranche.


LNG: schoon, stil en duurzaam


In de Green Deal LNG Rijn en Wadden is het terugdringen van de uitstoot van emissies zoals NOx, SO2, fijn stof, geluid en CO2 door de scheepvaart benoemd als prioriteit. Het invoeren van LNG (Liquefied  Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas) als alternatieve transportbrandstof voor diesel in de Europese binnenvaart betekent een enorme stap voorwaarts. LNG is veel schoner, motoren zijn stiller en het heeft als voordeel dat het in de toekomst geproduceerd kan worden uit groen gas.


De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is verantwoordelijk voor de inhoud van het internetplatform.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: