economie

30 nov 2007, 11:11

Electrabel eerste ‘associated partner’ Energy Delta Institute

Electrabel en Energy Delta Institute (EDI) hebben vrijdag 30 november een samenwerkingsovereenkomst getekend. Electrabel wordt daarmee EDI’s eerste ‘associated partner’. Het delen van energiekennis voor opleidingen is een belangrijk doel van de samenwerking.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In ruil voor een financiële bijdrage krijgt Electrabel als associated partner zitting in EDI's programmaraad en in de Advisory Boards van de diverse opleidingen die EDI organiseert. Bovendien kan Electrabel via EDI haar eigen kennis uitdragen en vormt zij onderdeel van EDI's internationale kennisnetwerk. Associated partners helpen daarnaast mee bij het bepalen van de inhoud van de diverse opleidingen en krijgen korting als ze deelnemers aan EDI's programma's leveren. EDI coördineert onderzoek en organiseert opleidingen met een focus op de economische, juridische, geopolitieke en managementaspecten van de gaswaardeketen. Hierbij wordt samengewerkt met diverse academische en business partners.

Voor EDI is de samenwerking met Electrabel een belangrijke stap in het vervolg van haar bestaan. Volgens EDI's President George Verberg wordt het internationale kennisnetwerk van EDI in belangrijk opzicht verder uitgebreid en biedt deze nieuwe vorm van partnerships EDI extra mogelijkheden om haar programma's in de energiemarkt zetten.

EDI is een samenwerkingsverband tussen N.V. Nederlandse Gasunie, GasTerra b.v., het Russische OAO Gazprom en de Rijksuniversiteit Groningen, aangevuld met Shell en RWE. EDI's belangrijkste doel is het leveren van een bijdrage aan het opleiden van de huidige en toekomstige energiemanager.

Electrabel is een Europese topleverancier van globale en op maat ontwikkelde oplossingen in energie; het bedrijf is marktleider in de Benelux. De onderneming grijpt de liberalisering van de elektriciteits- en aardgasmarkt aan om in Europa een duurzame groei te realiseren waarbij strikte rentabiliteitscriteria de regel zijn.