economie

09 apr 2013, 21:09

Eerste paal grootschalig overheidsdatacenter in Westpoort bij Groningen

Woensdag 10 april wordt de eerste paal geslagen voor een nieuw overheidsdatacenter op bedrijventerrein Westpoort. Het is het eerste Overheidsdatacenter (ODC) in Nederland waarvan diverse overheidsdiensten gebruik zullen gaan maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het nieuwe datacenter gaat vanaf de tweede helft van dit jaar in eerste instantie ruimte bieden aan de servers van Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Rechtspraak, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Rijksdienst Wegverkeer (RDW), Basisadministratie
Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de ministeries van Economische zaken en Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
 

Door de servers van deze partijen op één centrale plaats te huisvesten, realiseert men een kostenbesparing en efficiency voordeel.