economie

10 apr 2014, 15:03

Eerste grootschalige Power-to-Gas-installatie in Delfzijl

In Delfzijl wordt binnen twee jaar de eerste grootschalige Power-to-Gas-installatie ter wereld gebouwd. Een intentieverklaring daarover is donderdag op de Hannover Messe ondertekend. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder andere commissaris van de koning Max van den Berg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het is de bedoeling om een installatie te bouwen van 12 Megawatt, die waterstof en syngas gaat produceren voor de chemische industrie. Door het gebruik van dit duurzaam geproduceerde syngas wordt een forse stap gezet in de vergroening van de chemische industrie. Daarnaast vormt de power-to-gas-technologie een oplossing voor de opslag van tijdelijke overschotten van wind- en zonnestroom. Power-to-Gas is de naam van het proces waarbij met behulp van groene stroom via elektrolyse water wordt omgezet in waterstof en zuivere zuurstof.

 

De installatie die in Delfzijl wordt gebouwd is niet alleen de eerste in Nederland, maar ook de grootste in zijn soort. In Duitsland zijn al veel power-to-gas initiatieven, maar van aanzienlijk kleinere omvang. Uniek in dit project is het gebruik van de zuurstof uit elektrolyse in het vergassingsproces van Torrgas. In de meeste andere Power-to-Gas projecten wordt de duurzame zuurstof niet verder gebruikt.

 

De intentieverklaring was opgesteld door Siemens, Stedin, Gasunie, A.Hak, Hanzehogeschool/EnTranCe en stichting Energy Valley .