economie

03 okt 2013, 21:09

Eemsdelta komt met nieuwe toekomstvisie wegens groei economische bedrijvigheid

De gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum en de provincie Groningen hebben op landgoed Ekenstein in Appingedam de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta gepresenteerd. Aanleiding voor de visie is de toename van de economische bedrijvigheid in de Eemsdelta, vooral in de Eemshaven en de haven van Delfzijl. Die moet in goede banen worden geleid.

De visie schetst een toekomstbeeld voor het gebied in 2030. Ook ondertekenden de overheden het convenant ‘Doorwerking ontwikkelingsvisie Eemsdelta’. Daarin spreken de partijen af dat zij de Ontwikkelingsvisie als beleidskader door laten werken naar (inter)gemeentelijke structuurvisie(s), bestemmingsplannen  en het provinciaal omgevingsplan.

 

Meer bedrijvigheid

 

Aanleiding voor de visie is de toename van de economische bedrijvigheid in de Eemsdelta, vooral in de Eemshaven en de haven van Delfzijl. De uitdaging is deze ontwikkeling samen te laten gaan met een duurzame groei van werkgelegenheid en behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Om dit te bereiken, willen de overheden:


- de woon- en leefkwaliteit van het gebied versterken, onder meer door woningen en voorzieningen zoveel mogelijk te concentreren in de drie regionale centra en de centrumdorpen;


- bijdragen aan de vergroening van de economie en de energievoorziening;


- de kwaliteit van natuur en landschap en in de Eems-Dollard verbeteren;


- bijdragen aan een veiliger kustverdediging;


- de economische ontwikkeling versterken en de werkgelegenheid vergroten.

 

Samenwerking


De visie is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en Loppersum, de provincie Groningen, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, Groninger Seaports, het Rijk en vele maatschappelijke organisaties. Deze partijen stellen de komende tijd een uitvoeringsprogramma op voor de  uitvoering van de ambities in de Ontwikkelingsvisie.


De Ontwikkelingsvisie Eemsdelta is vastgesteld door de gemeenteraden en de Staten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eemsdelta

Afkomstig van Twitter