economie

29 jun 2015, 22:10

‘Dialoogtafel Groningen heeft veel bereikt’, aldus Groningse hoogleraren

 ‘Dialoogtafel Groningen heeft veel bereikt’, aldus Groningse hoogleraren

Hoewel de ‘Dialoogtafel’ niet alom wordt gewaardeerd en ook ‘’chagrijn ontmoet”, heeft deze instelling wel degelijk veel bereikt voor Groningen. Dat concluderen twee Groningse hoogleraren na een onderzoek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Dialoogtafel Groningen heeft “opvallende en indrukwekkende” resultaten bereikt die zonder die Tafel niet tot stand zouden zijn gekomen. Dat is de conclusie van een maandagavond in Appingedam gepresenteerd onderzoek van twee hoogleraren verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar het functioneren van de Dialoogtafel Groningen sinds de oprichting in maart 2014.

*

Het doel van deze Dialoogtafel Groningen is om bij te dragen aan het herstel van vartrouwen in de Groningse regio die last heeft van aardbevingen door gaswinning. Volgens de onderzoekers – de hoogleraren Janka Stoker en Heinrich Winter – zijn er dankzij de inzet van de Dialoogtafel onder meer verbeteringen gekomen in de schadeafhandeling, en op het gebied van leefbaarheid en waardevermeerdering van woningen. Ook droeg de Dialoogtafel bij aan de komst van een Nationaal Coördinator Groningen, waardoor de afhandeling van de gevolgen van de gaswinning nu onder publieke regie is gekomen.

*

De Dialoogtafel heeft in Groningen, aldus de onderzoekers, wel ‘veel chagrijn’ ontmoet, omdat zowel overheden als maatschappelijke organisaties moeten wennen aan de rol van de Dialoogtafel, die streeft naar voortdurend overleg tussen overheden en samenleving. De onderzoekers vinden echter dat de Dialoogtafel door moet gaan, ook al is er inmiddels aan Nationaal Coördinator Groningen gekomen.

*

De Dialoogtafel zou zich in de ogen van de onderzoekers niet moeten gaan beperken tot de rol van klassiek adviesorgaan, maar zou zich moeten richten op een ‘maatschappelijke dialoog’, waarbij er meer mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen op de besluitvorming.