economie

04 feb 2014, 17:05

Debat in Tweede Kamer over gaswinning in Groningen; FNV wil werkgelegenheidsplan

Debat in Tweede Kamer over gaswinning in Groningen; FNV wil werkgelegenheidsplan

Woensdagmiddag gaat er in de Tweede Kamer een debat van start over de gaswinning in Groningen. In verband daarmee heeft de FNV gevraagd om een werkgelegenheidsplan voor noord-oost Groningen, meldt Albert Kuiper van FNV Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als reactie op de open brief van FNV Noord, heeft fractieleider Diederik Samsom zaterdag via de pers laten weten dat de PvdA het probleem van het gebied onderkent en dat hij als fractieleider opdracht heeft gegeven aan het kabinet om alsnog te kijken wat mogelijk is.

 

'Verwachting is gewekt'

 

De  heer Samsom is zich er van bewust dat mensen er niet zomaar op vertrouwen maar dat het eerst zien is en dan geloven. Kuiper: “Gelet op de erkenning van het werkgelegenheidsprobleem verwachten we van het kabinet dat ze vergaande maatregelen willen nemen ter stimulering en behoud van de werkgelegenheid. De PvdA  heeft eerder aangegeven dat ze alles doet om de werkgelegenheid van het Chemiepark Delfzijl (inclusief Aldel) te behouden. De aangereikte oplossing van de provincie past in een ‘werkgelegenheidsbehoud en stimuleringsplan’ en verdient een kans. Kortom: kabinet, Tweede Kamer, maak werk van Groningen!”

 

Veel draagvlak voor oplossing van de provincie

 

Het door de provincie aangedragen plan heeft in de regio draagvlak bij betrokken gemeenten, bedrijven, ondernemingsraden, milieubeweging en inmiddels circa 22.000 ondertekenaars van de petitie ‘Maak werk van Groningen’. Namens hen plaatste FNV Noord afgelopen zaterdag in de Volkskrant een open brief aan PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom met hierin een oproep om zijn woord te houden. Ten opzichte van zaterdag zijn er 2.000 handtekeningen bijgekomen en sympathisanten van de Groningse zaak kunnen de petitie nog steeds tekenen op www.fnvbondgenoten.nl/maakwerkvangroningen.

 

De FNV wil dat werkgevers meer investeren in koopkracht en echte banen. Bezuinigen is geen werk! Mensen hebben genoeg zekerheid, respect en een stabiel  inkomen nodig, zodat ze Gewoon Goed Werk kunnen leveren.

 

FNV Noord. In beweging voor koopkracht en echte banen. Kijk voor meer informatie op http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/branches/regio_noord/.