economie

12 mrt 2003, 00:12

Cursus in Groningen over omgang met Werkstress

In maart 2003 start FNV Formaat in opdracht van de FNV de cursus ‘Van werkdruk naar werkplezier’. In Noord-Nederland worden de cursussen aangeboden vanaf de week van 17 maart in Groningen. De cursus is bestemd voor ieder die wil omgaan met de eigen werkdruk op het werk. In vijf avonden krijgt u handvatten om uw persoonlijke weerbaarheid te vergroten, om drukte en plezierig werken te kunnen combineren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In maart 2003 start FNV Formaat in opdracht van de FNV de cursus ‘Van werkdruk naar werkplezier’. In Noord-Nederland worden de cursussen aangeboden vanaf de week van 17 maart in Assen, Groningen en Leeuwarden. De cursus is bestemd voor ieder die wil omgaan met de eigen werkdruk op het werk. In vijf avonden krijgt u handvatten om uw persoonlijke weerbaarheid te vergroten, om drukte en plezierig werken te kunnen combineren.
Over het voorkomen van te hoge werkdruk wordt veel geschreven en gepraat. Werkdruk op zich is niet ongezond, maar te langdurig een te hoge belasting wel, zeker wanneer u weinig mogelijkheden heeft om daarin verandering aan te brengen. Vakbond en ondernemingsraad komen in beeld als oorzaken in de organisatie van het werk zitten. In de cursus ligt de nadruk op uw persoonlijke manier van denken en doen in relatie tot werkdruk.
· In de cursus krijgt u informatie over wat werkdruk is en wat oorzaken van werkdruk zijn. U leert signalen te herkennen van ongezond opgelopen werkdruk bij uzelf of bij collega’s. · U krijgt zicht op de manier waarop u zelf omgaat met werkdruk en handvatten om werkdruk niet te hoog op te laten lopen en om plezier in uw werk te houden of terug te halen. · U krijgt methoden aangereikt hoe u anders met tijd kunt omgaan en tips op het gebied van timemanagement zoals uitleg over de gouden regel ‘doe het nu’. · U past een denkmodel toe waardoor u uw denken zo kunt sturen dat u effectiever kunt handelen. · U oefent om tijdig nee te zeggen en krijgt tips hoe u voor uw eigen belang kunt opkomen met oog voor het belang van de ander. · Aan het eind maakt u een stappenplan om ook na de cursus inspanning en ontspanning in balans te houden.De cursus ‘Van werkdruk naar werkplezier’ kost voor leden van een van de FNV-bonden € 29,-. Niet FNV-leden betalen € 64,-. U ontvangt een certificaat als u de cursus heeft afgerond.
De cursus omvat vijf bijeenkomsten van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. U werkt in een groep tien tot twaalf deelnemers. De begeleiding van cursussen is in handen van deskundige vrijwilligers. Interesse? Vraag dan de flyer van de cursus ‘Van werkdruk naar werkplezier’ aan via telefoon 0348-497204. Kijk ook op de site van FNV Formaat voor informatie over de cursus Werkdruk en andere cursussen.