economie

18 jan 2014, 12:12

Commissie #Meijer: “Groningen heeft recht op langjariger programma; vijf jaar is tekort; ook waardebonnen voor energiebesparing"

De Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen – beter bekend als de Commissie Meijer - is positief over het kabinetsvoorstel zoals gepresenteerd door minister Kamp. Maar de commissie heeft wel twee zorgpunten. Het programma voor versterking van de economie is te kort. En de Commissie Meijer vindt dat alle inwoners dezelfde waardebon voor energiebesparende maatregelen moeten krijgen. Dat blijkt uit een persverklaring.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De commissie spreekt haar waardering uit voor het feit dat het kabinet in haar voorstel tegemoet komt aan de zorgen over veiligheid door de gaswinning terug te draaien en een stevig veiligheidsprogramma door te voeren. Voor preventieve maatregelen aan woningen, monumenten en andere gebouwen trekt het kabinet een substantieel bedrag uit. Met het voorstel erkent het kabinet ook dat tegenover een ingrijpende economische activiteit als gaswinning een compensatie hoort te staan, zoals de commissie heeft betoogd in haar adviesrapport Vertrouwen in een Duurzame Toekomst.

 

 Alle programmalijnen die de commissie heeft voorgesteld, hebben een plek gekregen in het vijfjarige compensatievoorstel. Aan de eveneens door de commissie voorgestelde Dialoogtafel worden de maatregelen in samenspraak met het gebied verder uitgewerkt en worden toekomstige besluiten besproken. Dat vindt de commissie een belangrijke en positieve stap.

Looptijd van vijf jaar :  beperkt perspectief

De commissie heeft wel twee zorgpunten. Hoewel het kabinet een goed begin maakt met het programma voor economische versterking, vindt de commissie dat het op dit punt de inwoners en ondernemers nog onvoldoende perspectief voor de toekomst biedt. De financiering van het kabinet beslaat vooralsnog vijf jaar en de langjarige continuering is afhankelijk gemaakt van toekomstige risico’s en gaswinning.

 

De commissie vond en vindt dat het gebied recht heeft op een langjarig programma van 20 jaar omdat de schade en achterstand reeds een feit zijn. Bovendien kan het gebied alleen met een langjarig commitment werken aan een duurzaam economisch perspectief met benodigde investeringen uit het bedrijfsleven. De commissie roept op de regio het vooruitzicht te bieden op een langjarig programma.

 

Waardebonnen

Het tweede zorgpunt van de commissie is de individuele compensatie die het kabinet voorstelt. Die is wat de commissie betreft nog te ingewikkeld. Waar de commissie voorstelde inwoners in het bevingsgebied allemaal dezelfde waardebon voor energiebesparende maatregelen te geven, stelt het kabinet voor deze compensatie onder meer afhankelijk te maken van de plaats en kwaliteit van de woning. Om te voorkomen dat dit leidt tot ongewenste uitkomsten adviseert de commissie dit voorstel aan de dialoogtafel nader te bekijken. Dat stelt ook de bewoners in de gelegenheid hiervan iets te vinden.

Achtergrond

Het bestuur van de provincie Groningen heeft in mei 2013 de Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen ingesteld om de provincie van advies te dienen over de toekomst van het gaswinningsgebied. Op 1 november vorig jaar heeft de commissie haar advies “Vertrouwen in een Duurzame Toekomst, Een stevig perspectief voor Noord-Oost Groningen” opgeleverd en gepresenteerd in Middelstum. In dit advies pleit de commissie voor een structureel, langjarig programma met drie programmalijnen: 1. veiligheid en toekomstzekerheid voor individuele inwoners en ondernemers 2. kwaliteit van de woon- en leefomgeving

3. een duurzaam economisch perspectief voor de regio.

Deze programmalijnen heeft de commissie uitgewerkt in 12 te nemen maatregelen bovenop de schade-afhandeling en de preventieve maatregelen waar NAM al verantwoordelijk voor is. Het programma zou wat de commissie betreft een looptijd moeten hebben van 20 jaar.

Hiervoor zou een fonds moeten worden opgericht, met een jaarlijkse voeding van circa 45 miljoen euro door NAM (Maatschap Groningen) en een bijdrage van de Provincie Groningen van 100 miljoen. Zo zou het fonds uiteindelijk over 995 miljoen beschikken.

De commissie bestond uit: Wim Meijer (voorzitter), Pieter van Geel, Hannie te Grotenhuis en Ed Nijpels..