economie

23 sep 2008, 20:08

CityStewards: steun en toeverlaten voor bezoekers binnenstad krijgen eigen pand

Morgen, donderdag 25 september zal de heer Verschuren, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Groningen, om 16.00 uur het pand aan de Kleine Peperstraat 14 te Groningen officieel openen. Tevens zal tijdens deze opening de website www.citystewards.nl gelanceerd worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De CityStewards promoten sinds 2007 de binnenstad van Groningen en waren op 22 juni 2008 precies een jaar werkzaam in de binnenstad Groningen. Hun oranje uniform met zwarte opdruk is inmiddels een vertrouwd beeld in de straten van Groningen voor de binnenstadondernemers. De CityStewards zijn klantgericht, hulpvaardig en dienstverlenend voor het winkelend publiek, toeristen en binnenstad-ondernemers

. Zo geven zij informatie aan het winkelend publiek, delen stadsplattegronden uit en helpen ouderen bij het oversteken. Daarnaast hebben zij een preventieve functie. Zij melden verpauperingen in de binnenstad en leggen contacten met groepen jongeren, zwervers en verslaafden teneinde overlast te helpen. Tenslotte ondersteunen zij de Groninger City Club bij grote evenementen in de binnenstad van Groningen.
Sinds 2007 werken de CityStewards met veel enthousiasme vanuit hun kantoor aan de Kleine Peperstraat 14 in Groningen. Het pand is goed herkenbaar aan door middel van een grote oranje I op de voordeur en de oranje raamfolie op de ramen van het gebouw.

Succesvolle arbeidsmarkttoeleiding.
Het doel van de CityStewards is tweeledig. Enerzijds ondersteunen zij het imago van Groningen als beste binnenstad, anderzijds biedt deze functie (langdurig) werklozen het perspectief op een reguliere baan in het Midden- en Kleinbedrijf. Alle CityStewards hebben de MBO-2 opleiding Verkoopmedewerker gevolgd om hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten, en met succes. Vanaf de start in 2007 hebben alle CityStewards een reguliere baan gevonden in verschillende bedrijven in Groningen. De toenmalige Citystewards werken nu onder andere als Parkinghost in een parkeergarage, als financieel medewerker bij Veiligheidszorg Groningen, als gastvrouw of gastheer bij een casino en als gastvrouw bij een rondvaart bedrijf.

Op dit moment staan 5 nieuwe CityStewards klaar om gastheer/vrouw te worden voor de binnenstad van Groningen, maar daarnaast zoeken zij nog 5 nieuwe collega’s. Alle nieuwe Citystewards zullen de opleiding tot Verkoopmedewerker gaan volgen om door te stromen naar een reguliere baan.