economie

22 mrt 2013, 10:10

ChristenUnie wil duidelijkheid over snelheid op Zuidelijke Ringweg

Woensdagavond 20 maart bezocht de fractie van de ChristenUnie een informatiebijeenkomst van het wijkcomité Helpman over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Op deze avond is in gesprekken met meerdere bewoners/aanwezigen volgens haar gebleken dat het project enorm leeft maar tegelijkertijd werd duidelijk dat er nog veel onduidelijkheden zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een voorbeeld van een onduidelijkheid is volgens de ChristenUnie de snelheid op de ringweg, die 100 km per uur zou gaan bedragen terwijl aan de raad gemeld is dat de snelheid 80 km per uur gaat bedragen. Of de opmerking dat er op de deksels van de verdiepte ligging geen bomen kunnen worden aangeplant, terwijl aan de raad juist beloofd is dat het Sterrebos als het ware met nieuwe glorie hersteld wordt.

Om duidelijkheid te krijgen over een heel aantal zaken die dit omvangrijke project aangaan, heeft de ChristenUnie naar aanleiding van de diverse gesprekken onder meer de volgende vragen genoteerd.

1. Wat wordt de snelheid in km per uur op de nieuwe Zuidelijke Ringweg?
2. Kunnen er bomen geplant worden op de deksels? Zo ja, wat is de omvang van de bomen?  Zo nee, waarom niet en wat kan wel aangeplant worden?
3. Waarom wordt de Helperzoomtunnel aangelegd, terwijl daar eerder nooit sprake van was?
4. Wat is het doel c.q. de functie van de Helperzoomtunnel?
5. Waarom wordt een deel van de Zuidelijke Ring verdiept aangelegd?
6. Waarom is de in het Bestuurlijk Voorkeursalternatief opgenomen parallelstructuur verdwenen in de huidige plannen?