economie

17 jan 2018, 10:10

CBS: relatief veel armoede in Groningen

CBS: relatief veel armoede in Groningen

In de gemeente Groningen moest in 2016 14,7 procent van de huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Daarmee leven er in Groningen bovengemiddeld veel mensen in armoede.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijk moest in 2016 gemiddeld 8,2 procent van alle huishoudens  rondkomen van een laag inkomen.

De verwachting is dat er dit jaar minder mensen in armoede leven. Het Centraal Planbureau, dat op verzoek van het CBS een raming gemaakt heeft, verwacht dat in 2018 het aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens licht daalt tot 7,9 procent

Volgens het CBS is het risico op armoede het grootst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam.