economie

07 feb 2010, 13:01

B&W achter initiatief ondernemers tot oprichting ‘ Fonds Ondernemend Groningen’

Burgemeester en wethouders van Groningen zijn voorstander van het oprichten van een ondernemingsfonds in Groningen. Het initiatief hiervoor komt van het Overleg Bedrijvenparken Groningen (OBG) en de Groningen City Club (GCC). Zij hebben de afgelopen maanden, samen met de gemeente en uiteenlopende partijen, hard gewerkt aan de uitwerking van het ‘Fonds Ondernemend Groningen’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het ondernemingsfonds heeft als belangrijkste doel het stimuleren van gezamenlijke initiatieven van ondernemers, stichtingen en instellingen. Voorbeelden hiervan zijn bewaking van bedrijventerreinen, duurzaamheidsprojecten en city stewards in de binnenstad,. Maar ook samenwerkingsprojecten tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen kunnen hieruit betaald worden. De financiering van het fonds vindt plaats via een verhoging van de OZB van 6% op niet-woningen. De verwachting is dat op deze manier een fonds van ca 1,5 miljoen euro een haalbare optie is in Groningen.
Voor het merendeel van de ondernemers zal de lastenverzwaring beperkt blijven. De OZB verhoging is in de meeste gevallen lager dan de lidmaatschapsbijdrage aan de (bedrijven)vereniging, die hiermee komt te vervallen. Dat er toch een goedgevuld fonds ontstaat komt doordat meer bedrijven en ook instellingen een bijdrage gaan leveren.

Het initiatief heeft steun van de Kamer van Koophandel, VNO/NCW en MKB-Noord. Ook een groot aantal bedrijven, instellingen en samenwerkingsverbanden ondersteunen de oprichting. Vergelijkbare fondsen in Leeuwarden en Leiden laten positieve resultaten zien.

De gemeente Groningen int de extra OZB op niet-woningen en zorgt dat dit in de vorm van een subsidie ter beschikking van het ondernemingsfonds komt. De belastingplichtigen kunnen van het trekkingsrecht gebruik maken door via hun vereniging of samenwerkingsverband projecten in te dienen en collectieve activiteiten te ontplooien.

 

 

 

 

 

De gemeente kiest ervoor om, voor dat deel van haar bezittingen waarover zij OZB betaald, geen extra OZB verhoging te betalen. Dit om de rol als subsidieverstrekker zuiver te houden. Maar ook omdat de gemeente Groningen al op vele manieren forse bijdragen levert aan het ondernemersklimaat in de stad.
Dit betekent dat de gemeente ook geen zitting zal nemen in het stichtingsbestuur of de adviesraad van het Fonds Ondernemend Groningen.

Het college van B&W hecht veel waarde aan een groot draagvlak voor het ondernemingsfonds. Daarom is besloten om meer tijd uit te trekken voor de voorbereiding en de grote publieke instellingen, zoals het UMCG, de RUG, Hanzehogeschool, de ROC’s en het Martiniziekenhuis, meer te betrekken bij de uitwerking en het besturen van het fonds.
Ook de Raad van Groningen is gevraagd zijn mening te geven over de uitgangspunten en voorwaarden van het fonds. Deze kan dan meegenomen worden in het definitieve voorstel dat nog voor de zomer naar de Raad gaat. De invoering van het Fonds Ondernemend Groningen kan dan per 1 januari 2011 plaatsvinden.