economie

06 mrt 2013, 19:07

Burgemeester staat langer feesten buiten diepenring toe in Groningen in Koninginnenacht

De burgemeester van Groningen heeft besloten dat de eindtijd voor feestlocaties in de Koninginnenacht, op maandag 29 april, 02:00 uur is. Dit gold al voor locaties binnen de diepenring en geldt nu ook voor enkele aangewezen locaties buiten de diepenring. Voor 30 april is de eindtijd vastgesteld op 00:00 uur voor alle locaties in de binnenstad. Deze speciale eindtijden en het uitbreiden van het aantal feestlocaties rondom de binnenstad moeten de drukte in het centrum gaan spreiden. Deze spreiding draagt bij aan de openbare orde en veiligheid van de vele bezoekers aan het centrum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 29 en 30 april 2013 vindt de jaarlijkse viering van Koninginnenacht en Koninginnedag plaats. Gelet op de toenemende drukte de afgelopen jaren is besloten om het evenement te spreiden over een groter gedeelte van de binnenstad. Om die reden zijn voor het eerst diverse locaties buiten de diepenring betrokken bij het evenement. Om te voorkomen dat na afloop van de evenementen buiten de diepenring een grote stroom bezoekers alsnog richting Grote Markt/Vismarkt trekt, worden de eindtijden op de locaties binnen en buiten de diepenring op elkaar afgestemd.

Dit betekent voor de nacht van 29 april  op 30 april 2013: de eindtijd voor evenementen op locaties buiten de diepenring wordt voor zowel muziek als tappen verruimd naar 02.00 uur en is daarmee gelijk aan de eindtijd in de binnenstad. Het gaat daarbij om locaties  Ciboga/Ebbingekwartier, Ossenmarkt,  Damsterplein en Westerhaven. Voor 30 april 2013 betekent dit: de eindtijd voor evenementen op locaties binnen de diepenring is bepaald op 00.00 uur voor muziek (in plaats van 01.00 uur). Er mag wel tot 02.00 uur getapt worden.

De aanpassingen worden meegenomen in de evaluatie van Koninginnenacht/Koninginnedag 2013.