economie

05 nov 2018, 09:09

Broedplaats voor innovaties in Groningen: Digital Society Hub

 Broedplaats voor innovaties in Groningen: Digital Society Hub

Groningen beschikt over een unieke broedplaats voor innovaties: Digital Society Hub. Dit is de innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen, dat samen met 5Groningen in juni 2017 officieel is gelanceerd. In de innovatiewerkplaats werken studenten, samen met docenten, onderzoekers en professionals uit het bedrijfsleven aan opdrachten op het gebied van digitalisering, zoals 5G, virtual reality of big data

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Actueel onderwijs komt er tot stand in nauwe samenwerking met Noordelijke ondernemers die er nieuwe producten kunnen laten testen of ontwikkelen. De innovatiewerkplaats, een trefpunt van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoekers, is sinds kort gevestigd in een nieuw gebouw op de Zernike Campus Groningen.

 

‘Wij willen onze studenten er nóg beter opleiden voor de arbeidsmarkt. En we willen noordelijke bedrijven graag betrekken bij het verbeteren van het onderwijs op dit gebied’, zegt Roland Hiemstra, programmadirecteur, en een van de stuwende krachten achter de Digital Society Hub.

 

Met de oprichting er van gaat voor hem een droom in vervulling, want hij ziet enorme voordelen van een digitale innovatiewerkplaats voor het onderwijs.

 

‘De Hanzehogeschool is er van doordrongen dat digitalisering steeds belangrijker wordt in alle aspecten van de samenleving, en vindt daarom dat álle studenten op alle vakgebieden er tijdens hun studie mee te maken dienen te krijgen. Afgesproken is dat vanaf 2020 iedere student van de Hanzehogeschool tijdens de studie enige tijd moet doorbrengen in een van de innovatiewerkplaatsen van de Hanzehogeschool. Daar kunnen ze dan alvast werkervaring opdoen, en nadenken over digitale trends en ontwikkelingen. Dat de Hanzehogeschool digitalisering zo belangrijk vindt en het doorbrengen van tijd in een innovatiewerkplaats wenst, is geen modegril, maar is strategisch vastgelegd’, aldus Hiemstra,

 

In een innovatiewerkplaats zoals de Digital Society Hub komen studenten dus structureel in contact met bedrijven. Ze kunnen er terecht voor een opdracht, een minor, een stage of om af te studeren. De studenten, docenten en bedrijven kunnen er terecht van ’s morgens acht tot ’s avonds acht, in een creatieve en inspirerende omgeving.

 

Onderwerpen

 

Onderwerpen die bij de Digital Society Hub aan bod komen variëren van innovaties en technologie op het gebied van zorg, energie, mobiliteit, leefbaarheid of landbouw. Of design- en communicatievraagstukken, gerelateerd aan technologische ontwikkelingen. Maar ook kunnen ze er opdrachten uitvoeren voor 5Groningen, Big Data, E-Health, Gaming, Cybersecurity of interactieve media.

 

‘De studenten werken in het nieuwe gebouw niet in traditionele leslokalen, maar we beschikken open studiestudieruimtes, meetup en scrumruimtes die veel beter past bij samenwerking in groepen en bij de situatie in het bedrijfsleven. Dat heeft als voordeel dat er veel intensiever kan worden samengewerkt, en bovendien voor langduriger periodes. Door de structurele aanwezigheid van professionals, studenten, docenten en onderzoekers investeren we in duurzame relaties’, vertelt Hiemstra.

 

Bedrijfsleven welkom

 

De Digital Society Hub ging vorig jaar al van start in oude containers op het Entrance-terrein. Maar nu is het gehuisvest in een ruim pand aan het Zernikepark 10. ‘Dit is tevens een plek waar we vanuit de Hanzehogeschool events op het gebied van digitalisering organiseren, zoals de5G Masterclass met 5Groningen. Structurele samenwerking met partners uit het bedrijfsleven is van cruciaal belang. Uiteindelijk moet dat er toe leiden dat wij de beste opgeleide studenten van Nederland af gaan leveren. Die na afloop van hun studie zeggen : “Dat waren vier super interessante jaren in Groningen!’’, aldus een gedreven Roland Hiemstra.