economie

17 mei 2013, 10:10

Bijna 20 miljoen euro beschikbaar voor innovatie in Noord-Nederland

Vanaf 1 juni aanstaande heeft het Dagelijks Bestuur van het SNN bijna 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten in Noord-Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf die datum gaat bij het SNN het loket open voor de twee subsidieverordeningen ‘NIOF 2013’ en ‘Tender 2013’. Bedrijven uit Groningen, Friesland en Drenthe kunnen dan weer subsidieaanvragen indienen. Hiermee geven de drie noordelijke provincies gezamenlijk een boost aan de noordelijke economie.

Tender 2013


Er is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor samenwerkingsprojecten die zich richten op de noordelijke speerpunten watertechnologie, energie, Healthy Ageing, agribusiness en sensortechnologie. In de vorm van een tender wordt hier door het SNN invulling aan gegeven.


Dit betekent dat de beste projecten een subsidie van maximaal 30% krijgen. De projecten worden vooral beoordeeld op innovativiteit en wijze van samenwerken. Belangrijk hierbij is dat ook de eigen ureninzet voor subsidie in aanmerking komt.