Economie

Bijeenkomst op Promotiedagen: ‘Waar liggen de beste kansen voor fysieke winkelgebieden in het Noorden?’

Het huidige retaillandschap is sterk aan veranderingen onderhevig. De veranderende consumentenbehoefte, de verdergaande digitalisering en de huidige uitdagingen in de maatschappij hebben allen impact op hoe de detailhandel gevormd wordt op korte en lange termijn. Traditionele winkelstraten en -centra zullen nu moeten acteren om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven. Om ondernemers, gemeenten, provincies en andere geïnteresseerden hierover bij te praten organiseert het georganiseerde bedrijfsleven in Groningen samen met de gemeente Groningen, VNO-NCW / MKB Noord en INretail op 8 november, tijdens de Promotiedagen, Future Ready Retail.


Leestijd: 1 minuut

Bijeenkomst op Promotiedagen: ‘Waar liggen de beste kansen voor fysieke winkelgebieden in het Noorden?’
Bijeenkomst op Promotiedagen: ‘Waar liggen de beste kansen voor fysieke winkelgebieden in het Noorden?’

Ibrahim Ibrahim

Tijdens de Promotiedagen zal op dinsdagavond 8 november een bijeenkomst plaatsvinden waar de kansen voor fysieke winkelgebieden in het Noorden centraal zullen staan. Speciaal voor deze bijeenkomst zal de internationaal bekende Retailconceptdenker en auteur Ibrahim Ibrahim naar Groningen afreizen. Ibrahim heeft een diepe interesse in het begrijpen van consumenten, de relatie met merken en hun interactie met fysieke en digitale ervaringen. Hij heeft vooral een passie voor het verkennen van de toekomst van het consumentisme en hoe dit effect zal hebben op de bredere samenleving, relaties tussen mensen en de manier waarop we werken, winkelen, spelen, leren, communiceren en liefhebben!

Paneldiscussie

Aansluitend aan de keynote van Ibrahim zullen ervaren retailvisionairs met elkaar in gesprek gaan. Zo is onder andere Jan Meerman, directeur INretail aanwezig evenals Corine Noordhoff, professor Retail Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. In een interactief gesprek zullen zij met elkaar dieper ingaan op de veranderingen in de detailhandel en de kansen die dit biedt voor winkelgebieden.

Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club: “We zijn enorm verheugd dat we Ibrahim Ibrahim naar Groningen hebben kunnen halen en hebben met de andere vier panelleden een fantastische afvaardiging van retailexperts. Het is belangrijk dat iedereen die hart heeft voor de detailhandel begrijpt dat de wereld verandert en dat winkelgebieden moeten meebewegen om ook in de toekomst bestaansrecht te hebben. Met deze bijeenkomst willen we bijdragen aan het gesprek hierover met ondernemers, gemeenten, provincies en andere geïnteresseerden”.

Deelname is kosteloos

De inloop van deze bijeenkomst start om 18.15 uur (aanvang programma 19.00 uur) en deelname is kosteloos. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer aan deze bijeenkomst het meest recente boek van Ibrahim Ibrahim cadeau. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website www.futurereadyretail.nl

Een toegangskaart voor de Promotiedagen is noodzakelijk en kan bij aanmelding aangevraagd worden.