economie

27 jan 2010, 09:09

Besluit over baanverlenging Eelde nu mogelijk

Er kan eindelijk een besluit worden genomen over baanverlenging op Groningen Airport. Het is de bedoeling dat de start- en landingsbaan van 1800 naar 2500 meter gaat. De milieu-effectrapportage (MER) geeft nu een duidelijk beeld van de geluidhinder voor de omgeving. Voor het geluid kunnen zones worden ingesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit de MER blijkt ook dat de luchtverontreiniging door het vliegverkeer ruim beneden de grenswaarden blijft. Dat heeft de MER-commissie dinsdag laten weten in haar advies aan minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat.

Directeur Jos Hillen van Groningen Airport Eelde reageerde verheugd op het nieuws. ,,We zijn hier heel blij mee. Een milieu-effectrapportage is heel belangrijk. Het is een mooie steun in de rug'', aldus Hillen.

Het baanverlengingsproject heeft een lange voorgeschiedenis. De eerste plannen stammen uit 1968 en de eerste MER-toetsing uit 1997. De commissie meent dat alle gegevens nu voorhanden zijn om een definitief besluit te nemen.