economie

06 feb 2014, 21:09

Bedrijvenverenigingen en gemeente Groningen slaan handen ineen voor versterking economie

Vier bedrijvenverenigingen in de gemeente Groningen samen met de gemeente een unieke verklaring document ondertekend waarin zijn aangeven samen de schouders te zetten onder de versterking van de economie. Namens de gemeente ondertekende wethouder Joost van Keulen van economische zaken de verklaring.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Donderdag ondertekenden vier bedrijvenverenigingen (VBNO, VBZO, VBGW en de GCC), MKB-Nederland Noord, VNO-NCW Noord en de Gemeente Groningen de intentieverklaring ‘Samen werken aan een sterke economie’.

 

In dit document verklaren de partijen afspraken te gaan maken over verdergaande samenwerking waarbij zij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het opstellen, uitvoeren en (gedeeltelijk) meefinancieren van de economische agenda van de stad.

 

De samenwerkingsafspraken zullen de komende maanden worden uitgewerkt, geconcretiseerd en vastgelegd in een convenant.

 
 

Nieuwe economische programma

 

Tijdens de bijeenkomst, die werd gehouden in de hal van het gemeentelijk kantoor aan het Gedempte Zuiderdiep, was er niet alleen aandacht voor de intentieverklaring. De bijeenkomst was ook bedoeld om met de ondernemers van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van het nieuwe economische programma voor de stad Groningen voor de periode 2015 tot en met 2019.