economie

10 dec 2007, 09:09

B en W Groningen willen verlaging tarieven OZB; compensatie voor stijging WOZ-waarde

Het college van B&W van Groningen legt de raad een besluit voor de belastingtarieven van de gemeente Groningen van 2008 vast te stellen. Een van de voorstellen is het verlagen van de tarieven van de onroerende-zaakbelasting (OZB).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De tarieven worden gecorrigeerd voor de waardestijging van woningen en bedrijfspanden zodat de opbrengst van de OZB per saldo met niet meer dan 3.25% stijgt. Nieuw is het heffen van 15 euro legeskosten bij het zoekraken of beschadigen van het pasje voor de ondergrondse container en het invoeren van een afvalstoffentarief voor ‘veelstorters’.

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de gemeentebegroting 2008 ingestemd met een verhoging van de OZB van 3.25 %. Hoewel gemeenten in 2008 niet meer gebonden zijn aan een wettelijke maximumverhoging, heeft het kabinet gevraagd om de stijging van de tarieven binnen de perken te houden. Groningen voldoet aan deze wens. Overigens gaat het om een gemiddelde. Dat betekent dat de verhoging per huishouden hoger of lager kan uitvallen, afhankelijk van de nieuwe WOZ-waarde. De nieuwe waarde staat op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen dat de meeste huishoudens in februari 2008 ontvangen.

Via de afvalstoffenheffing brengt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval in rekening. De tarieven van deze kostendekkende heffing stijgen volgend jaar met 4,5%. Eenpersoonshuishoudens betalen € 296,76. Tweepersoonshuishoudens moeten
€ 316,68 voldoen. Huishoudens met drie tot en met zeven personen krijgen een aanslag van
€ 331,92. Daarnaast willen B en W een extra tarief invoeren bij percelen met acht of meer bewoners. Dat gebeurt vanuit de gedacht dat ‘de vervuiler’ betaalt. Dit tarief voor ‘veelstorters’ bedraagt in 2008 € 442,92.

Ook de rioolrechten vormen een kostendekkende heffing. Hier geldt in 2008 eveneens een tariefstijging van 4,5%. Daarnaast stijgen de rioolrechten elk jaar met € 2,16. Dat is het gevolg van een besluit uit 1988. Toen ging de gemeenteraad akkoord met een kleine jaarlijkse tariefverhoging om zo verouderde riolering te kunnen vervangen. Al met al komt het tarief voor de rioolrechten in 2008 uit op € 119,05.

Voor zoekgeraakte of beschadigde pasjes van de ondergrondse containers wordt vanaf 2008 een bedrag van 15 euro gevraagd bij vervanging. De pasjes kunnen aangevraagd en betaald worden via internet.