economie

02 jun 2014, 14:02

Algemene ledenvergadering Vereniging Bedrijvenparken Groningen West op 17 juni

De Vereniging Bedrijvenparken Groningen West (VBGW) houdt dinsdag 17 juni haar algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in het geheel vernieuwde Alfa College Techniek Innovatie Centrum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Niet alleen de locatie van de vergadering in het gebouw aan de Admiraal de Ruyterlaan 2 in Groningen.

is interessant, maar ook de inhoud. Zo is er een spreker die in gaat op het thema: “Verkoop in barre tijden”.

 

Opgeven voor deze bijeenkomst kan tot en met vrijdag 13 juni aanstaande.

 

Over de vereniging:

De VBGW is begin 2009 ontstaan door een samenwerking van de bedrijvenparkverenigingen Peizerweg e.o., Hoendiep, Corpus den Hoorn Zuid e.o., Zernike Campus Groningen, Hoogkerk/Westpoort en het Overlegplatform Kranenburg.

 

VBGW wil stevig geworteld blijven op de afzonderlijke terreinen en daarom vormt iedere “oude” vereniging binnen VBGW een zogeheten ‘Tafel’ , met eigen bestuur en eigen activiteiten, de Tafel wordt binnen het bestuur vertegenwoordigt door een bestuurslid.

 

De VBGW heeft ten doel de behartiging van gemeenschappelijke belangen van haar leden (ondernemers, ondernemingen en non-profit organisaties) voor zover deze werkzaam of gevestigd zijn in de gemeente Groningen ten westen van de spoorlijn Assen – Roodeschool.

 

 

Meer informatie over de agenda en de VBGW is te vinden op:

 

 www.vbgw.nl