economie

16 jan 2008, 21:09

Agentschap Telecom geeft 5,4 miljoen euro terug aan debiteuren

Agentschap Telecom in Groningen geeft 5,4 miljoen euro terug aan haar vergunninghouders. Het gaat om geld dat vergunninghouders in de jaren 2004, 2005 en 2006 betaalden voor de werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom. Door efficiency maatregelen van het agentschap zijn de reële kosten echter veel lager uitgevallen dan tevoren was begroot. Dat geld krijgen de vergunninghouders dus terug.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“We streven naar kostendekkende tarieven”, aldus staatssecretaris Heemskerk. “Agentschap Telecom heeft de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om de efficiency te verbeteren en dat lukt uitstekend. Agentschap Telecom maakt nu in de praktijk veel minder kosten dan voorheen . De afgelopen jaren is daarom al een aantal tarieven geleidelijk verlaagd. Maar dat was dus nog te voorzichtig ingeschat.” Volgens directeur-hoofdinspecteur Marita Schreur van Agentschap Telecom bleek er een overschot van in totaal ruim 5 miljoen euro te zijn. “Dat is feitelijk ons geld niet, dus is het logisch om dat geld terug te betalen aan de betrokken vergunninghouders.”
Het teruggave bedrag van 5,4 miljoen beslaat 7,3% van de omzet over de jaren 2004 – 2006.

Ruim 59.000 debiteuren kunnen dus wat geld terugverwachten van Agentschap Telecom. Het gaat dan vooral om debiteuren in de categorieën vaste verbindingen (1,4 miljoen), mobiele communicatie (2,5 miljoen) en mobiele openbare telefonie en semafonie (ruim 3 ton). Het gaat dan om vergunninghouders zoals operators van mobiele telefoonnetwerken, bedrijven en particulieren in de lucht- en scheepvaart en taxibedrijven.