economie

20 aug 2015, 10:10

Aantal ww uitkeringen stijgt in juli, maar dat is een tijdelijke "piek"

Aantal ww uitkeringen stijgt in juli, maar dat is een tijdelijke "piek"

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in juli gestegen. Met name in onderwijs, bouw en vervoer & opslag steeg het aantal WW-uitkeringen. Dit is een jaarlijks terugkerend seizoenpatroon. Op de langere termijn zorgt economische groei voor een dalende trend in de WW.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eind juli 2015 telde Groningen 14.888 WW-uitkeringen. Dat is 5,0% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen steeg in juli met 2,7%. Dat is een stijging van 396 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Groningen 4,7% (736) minder WW-uitkeringen.

 

Daling WW in alle provincies


In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 420.321. Dat is 4,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 410.175. In de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,5% (10.146). De stijging van de WW deed zich voor in alle provincies. Een jaar eerder waren er 436.957 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 3,8% (-16.636).

 

Regionale verschillen


De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een zelfde beeld. Friesland laat in juli de sterkste stijging in WW-uitkeringen zien, gevolgd door Drenthe. Ten opzichte van een jaar geleden daalt de WW in alle 3 de noordelijke provincies. Friesland laat op jaarbasis de sterkste daling van de WW zien.


• UWV verstrekte eind juli in de provincie Friesland 17.582 WW-uitkeringen; 6,4% meer dan vorige maand. In Friesland was er het afgelopen jaar sprake van een daling van 5,5%.
• Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in juli met 5,6% gestegen naar 13.718. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 2,7%.

 

Meer WW in onderwijs


Met name vanuit het onderwijs was er in juli een toename in het aantal WW-uitkeringen. Dit is een jaarlijke terugkerend seizoenpatroon door het aflopen van veel tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar. Ook vanuit de bouw en vervoer & opslag is er een grote stijging van het WW-bestand. Op jaarbasis daalt de WW in vrijwel alle sectoren. Uitzondering hierop zijn zorg & welzijn en vervoer & opslag.