economie

15 aug 2013, 08:08

Aantal Groningse WW’ers fors toegenomen

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal Groningers met een WW-uitkering afgelopen jaar fors is toegenomen. Eind juli ontvingen 13.952 Groningers een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 10.732: een stijging van maar liefst 30 procent in twaalf maanden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In vergelijking met juni van dit jaar nam het aantal WW-uitkeringen toe met 4,8 procent. Dit is volgens het UWV grotendeels te wijten aan de zomerperiode, waarin veel contracten in het onderwijs aflopen en activiteiten in de bouw en de industrie op een lager niveau terechtkomen. Een groot deel van de stijging van de WW in juli komt dan ook door de instroom van leraren en van uitzendkrachten die tijdelijk hebben gewerkt in de bouw en in de industrie.

Landelijk gezien valt de toename van 30 procent in Groningen nog enigszins mee. Het landelijk gemiddelde ligt op 32,4 procent.