bereikbaarheid-verkeer

26 aug 2014, 06:06

Werkzaamheden op het bedrijventerrein De Hoogte

Op bedrijventerrein De Hoogte vinden vrijdag 5 september en dinsdag 9 september asfalteringswerkzaamheden plaats. Hierdoor is er hinder voor het verkeer ter hoogte van de Smirnoffstraat en de Van der Hoopstraat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op deze dagen is de kruising van de Smirnoffstraat met de Van der Hoopstraat - ter hoogte van de inrit van het bedrijf Vlaar- tijdelijk afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid.