bereikbaarheid-verkeer

07 feb 2018, 09:09

Werkzaamheden bij Julianavijver kunnen los

Werkzaamheden bij Julianavijver kunnen los

Aannemerscombinatie Herepoort mag bomen gaan kappen bij de Julianavijver. Ook met andere werkzaamheden mag Herepoort los, zo valt te lezen in een ontheffing van de Wet natuurbescherming die de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft verleend. Herepoort meldt zelf dat het een groot aantal maatregelen neemt om het leef- en voedselgebied van de vleermuizen in de omgeving zo goed mogelijk in stand te houden. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een van die maatregelen is dat de aannemer al snel met de werkzaamheden gaat beginnen, zodat die klaar zijn voordat de vleermuizen weer actief worden. Het gaat onder meer om het kappen van bomen bij de Julianavijver. Verder gaat de aannemer extra bomen en struiken aanplanten bij de Braillevijver. Deze vijver is vorig jaar aangelegd bij de Vondellaan, als eerste deel van de toekomstige Julianavijver. De aanplant zorgt voor meer beschutting en helpt de vleermuizen op hun vliegroute naar andere groengebieden.

Bakens
Ook andere bestaande vijvers en groengebieden in de omgeving worden beter geschikt gemaakt voor vleermuizen. Het gaat daarbij om de Hora Siccamavijvers, de sportvelden achter het Gomarus College en de Dinkelvijver ten noorden van de ringweg. Ter hoogte van de fietstunnel Papiermolen worden in de middenberm en langs de ringweg bakens (‘hop-overs’) geplaatst om vliegroutes in stand te houden. Verder wordt straatverlichting aangepast en er komen zo nodig schermen om de vliegroutes te verduisteren. Alle maatregelen bij elkaar moeten ervoor zorgen dat de populaties vleermuizen in het gebied kunnen voortbestaan.

Ter inzage
De ontheffing van de Wet natuurbescherming ligt ter inzage vanaf donderdag 8 februari 2018 tot en met donderdag 22 maart 2018 bij het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein 1.