bereikbaarheid-verkeer

14 feb 2018, 09:09

Waarom nu al (bijna) alle bomen langs de ring gekapt zijn

Waarom nu al (bijna) alle bomen langs de ring gekapt zijn

Wie op dit moment over de zuidelijke ringweg rijdt, ziet het meteen. Langs de hele weg zijn bomen weggehaald. Dat is geen fraai gezicht, maar het is nodig voor de komende werkzaamheden aan de ringweg. Aan de organisatie Aanpak Ring Zuid de vraag waarom nu al alle bomen zijn weggehaald. Was het niet mogelijk om bepaalde bomen nog wat langer te laten staan?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nee, dat kon helaas niet, zegt Aanpak Ring Zuid. Er zijn nu al veel bomen gekapt omdat er vanaf het vroege voorjaar tot het begin van de herfst niet gekapt mag worden. In deze periode is het groen het domein van broedende dieren zoals vogels. Gedurende het broedseizoen mogen er geen bomen worden weggehaald. Dat betekent dat als er nu niet gekapt wordt, dat pas over een half jaar kan. Die tijd is er simpelweg niet in de uitvoeringsplanning, zegt de organisatie.

Voor elke boom die verdwijnt, komt tenminste een nieuwe terug, onder andere in het nieuwe Zuiderplantsoen. Verder worden niet meer bomen weggehaald dan noodzakelijk is. Het streven is zo veel mogelijk bomen te behouden. Daarom is per boom bekeken of deze kan blijven staan. Zo mocht een iep aan de Esperantostraat blijven staan.