bereikbaarheid-verkeer

17 jan 2018, 09:09

Voorbereiding aanleg tijdelijke weg bij Meeuwerderbaan en Esperantostraat

Voorbereiding aanleg tijdelijke weg bij Meeuwerderbaan en Esperantostraat

Bij de Meeuwerderbaan en de Esperantostraat gaat Combinatie Herepoort de komende tijd flink aan de slag met de voorbereiding van de tijdelijke weg. Daarvoor moet eerst riolering worden verlegd. Daarna wordt de voormalige toerit afgebroken en wordt een grondwal gebouwd, zo meldt Aanpak Ring Zuid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verleggen kabels, leidingen en riolering
Nog tot en met 16 februari wordt in de Meeuwerderbaan aan de riolering gewerkt. Tegelijkertijd verlegt Enexis een aantal kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden is de Meeuwerderbaan tot de Meeuwerderweg afgesloten voor autoverkeer en fietsers.

Voor de aanleg van de tijdelijke weg is het nodig de voormalige toerit naar de zuidelijke ringweg te slopen. De werkzaamheden beginnen half februari en duren ongeveer acht weken. De sloop begint met het wegfrezen van het asfalt, van bovenaan de oprit naar beneden toe. Dit kan geluidshinder opleveren. Daarna wordt de oprit van oost naar west ‘afgeknipt’. Dit is een geluidsarme methode. Alle werkzaamheden zijn overdag tussen 07.00 en 16.00 uur.

Grondwerkzaamheden voor tijdelijke weg
Eind maart starten we met de bouw van de tijdelijke weg, zo is de planning. Daarvoor leggen we bij de Meeuwerderbaan en de Esperantostraat een constructie aan van een verstevigde grondwal. Deze grondwal is acht meter breed en tien meter hoog en sluit aan op de bestaande zuidelijke ringweg. Deze werkzaamheden zijn halverwege juni afgerond.

Overlast voor omwonenden
De werkzaamheden kunnen voor de omwonenden overlast veroorzaken. Zij hebben een brief gekregen met meer informatie.

Verkeershinder
Voor het verkeer is de Meeuwerderbaan tot en met 16 februari 2018 dicht. Het ‘gouden fietstunneltje’ tussen De Linie en de Oosterpoort gaat vanaf eind maart definitief dicht. Fietsers kunnen gebruik maken van het Oude Winschoterdiep en de Verlengde Lodewijkstraat.