bereikbaarheid-verkeer

28 nov 2018, 11:11

Vijvers Hora Siccamasingel uitgebaggerd: goed voor insecten en vleermuizen

Vijvers Hora Siccamasingel uitgebaggerd: goed voor insecten en vleermuizen

Waterschap Hunze en Aa’s is deze week begonnen aan het uitbaggeren van vijf vijvers aan de Hora Siccamasingel. Door de vijvers uit te diepen groeit er ’s zomers minder kroos, en dat is in het belang van insecten en uiteindelijk vleermuizen. Dat meldt de website Aanpak Ring Zuid

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alle vijf vijvers aan de Hora Siccamasingel in De Wijert worden sinds 26 november gebaggerd. Aanleiding hiervoor is de verplichting van Aanpak Ring Zuid om de noordelijkste van de vijf vijvers meer geschikt te maken voor vleermuizen. Waterschap Hunze en Aa’s, de beheerder van de vijvers, voert de werkzaamheden uit.

 

Een belangrijke voorwaarde bij de ombouw van de zuidelijke ringweg is dat de leefgebieden van beschermde diersoorten in de omgeving zo veel mogelijk in stand blijven. Een maatregel om dat te bereiken, is het baggeren van de noordelijkste vijver aan de Hora Siccamasingel (achter het Gomarus College). Bij het baggeren wordt slib weggehaald, waardoor het water dieper wordt. In de zomer ontstaat er daardoor minder kroos, wat leidt tot meer insecten boven het water en dus meer voedsel voor de vleermuizen.

 

Sliblaag


Waterschap Hunze en Aa’s laat aanvullend hierop ook alle andere vijvers aan de Hora Siccamasingel baggeren. Het doel hiervan is om de waterkwaliteit zo veel mogelijk te verbeteren. Het baggeren vergroot de levensruimte voor de waterdieren en verbetert de kwaliteit van het water. In de afgelopen jaren is op de bodems van de vijvers een forse sliblaag ontstaan.

 

Meer informatie: klik hier.